OΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εισαγωγή

Ο ιστότοπος www.baptisma-set.com είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα
πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό
κατάστημα ή ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί η Αναστασία Λάσκαρη
του Παναγιώτη με ΑΦM 120905460, Α’ ΔΥΟ Πειραιά με τον διακριτικό τίτλο
«BAPTISMA – SET», που εδρεύει στον Πειραιά, στην οδό Αλκιβιάδου 117, 18532 και
εκπροσωπείται νόμιμα από την ίδια, με ηλεκτρονική διεύθυνση
επικοινωνίας support@baptisma-set.com.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού
καταστήματος το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.baptisma-
set.com. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των
υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία
“επισκέπτης” ή/και “χρήστης” ή “πελάτης” – αναλόγως του αν περιορίζεται σε
επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία προϊόντων)
θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που
εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με
αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με δική του ευθύνη να απόσχει από την επίσκεψη,
τη χρήση του παρόντος ιστότοπου, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση
των υπηρεσιών και των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Γενικοί όροι

Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί
ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών οποτεδήποτε
το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους
καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος
ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος
καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των
πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την
ταυτότητα της επιχείρησης όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού
καταστήματος συναλλαγές. Η επιχείρηση, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν
ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που

έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να
προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.
 
Περιορισμός ευθύνης
Η επιχείρηση στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν
ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή
ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την
καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη
διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά
ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον
ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων
αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και
στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό
κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες,
απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του
διαδικτυακού τόπου όπως ακριβώς έχουν. Σε καμία περίπτωση η επιχείρηση δεν
ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η
οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε
απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που
τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία
που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και
σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που
διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε
προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και
των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων,
κειμένων κ.λ.π. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης και
προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού
δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία
η επιχείρηση έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για
τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε
αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο
αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του
ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση,
διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε
τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν
προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της επιχείρησης ή οιουδήποτε άλλου
δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και
διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό
κατάστημα του ιστότοπου www.baptisma-set.com ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες
της επιχείρησης ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης

ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί
εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε
καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις
πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος
προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών
ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό
σήμα baptisma-set.com για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή
μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για
οποιοδήποτε λόγο, να μην προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην
επιχείρηση ή σε οποιονδήποτε τρίτο ούτε να προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το
απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δημοσίευση,
αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου
που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας
κ.λ.π. 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους
τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα
μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές
πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή
αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες
εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με
άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε
ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα
ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή
με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει
ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που
έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή
τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6.
ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7.
παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση
προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Περιορισμένη άδεια

Το baptisma-set.com, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν
και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη
αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης,
χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων
της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία
της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα
τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που
αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν
μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή

να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να
χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή
εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

H επιχείρηση, δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την
εξυπηρέτηση των πελατών της. Η ιστοσελίδα baptisma-set.com είναι απλή και
φιλική στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες
ανάγκες του κάθε χρήστη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι
σημαντικό εσείς, ο πελάτης μας, να καταλάβετε ότι πρέπει να μας παρέχετε
συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας
και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις
Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων
από την ιστοσελίδα baptisma-set.com, τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς
και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα
Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο
στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των
παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

Γενικά
Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης
ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από το baptisma-set.com, προκειμένου οι χρήστες
του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους
παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να
εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που
συλλέγει το baptisma-set.com μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν
τον αριθμό επισκεψιμότητάς της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για
περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την επιχείρηση. Το
baptisma-set.com δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν
συνδέεται με το baptisma-set.com τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε
άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του, εκτός από τους
εντελώς απαραίτητους και από το Νόμο (νομικό σύμβουλο αν χρειαστεί, λογιστή,
εφορία, διαφημιστή). Ακόμα και οι συνεργάτες μας όμως δεσμεύονται να
συμμορφωθούν με τον Ευρωπαϊκό Νόμο περί χρήσης των Προσωπικών Δεδομένων.
 
Συγκέντρωση πληροφοριών
Το baptisma-set.com σχεδίασε την ιστοσελίδα του έτσι ώστε οι χρήστες του να
μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν την ταυτότητά
τους, εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας,

να μας παρέχουν προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να
παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας και/ή να στείλουν
email στο baptisma-set.com. 
 
Χρήση των Πληροφοριών.
Το baptisma-set.com συλλέγει δύο τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες:
(1) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, (2) στοιχεία
που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το
baptisma-set.com. Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην
ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός
κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας,
στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά
μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία
αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες
σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει. Το baptisma-set.com κάνει χρήση των
πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της
φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας (i) σχετικά με την παράδοση
της παραγγελίας στο χώρο σας, (ii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε
κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται
από το baptisma-set.com, (iv) για ειδικές προσφορές του baptisma-set.com.
 
Πρόσβαση στις Πληροφορίες.
Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για
παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των
προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να
χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους της επιχείρησης. Η επιχείρηση απαιτεί από
τους υπαλλήλους της και τους συντηρητές της ιστοσελίδας της να παρέχουν στους
χρήστες-πελάτες της το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στην παρούσα Δήλωση
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση το baptisma-
set.com δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς
πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού.
Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις,
επιτρέπεται ή και επιβάλλεται από το νόμο βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή,
χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν
συλλεχθεί online χωρίς την εκ μέρους σας πρότερη συναίνεση (για παράδειγμα σε
περίπτωση δικαστικής απόφασης).
 

Cookies και άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί το baptisma-set.com
Χρησιμοποιεί cookies και/ή παρόμοιες τεχνολογίες για να αναλύσει την
συμπεριφορά του πελάτη, να διαχειριστεί το site, να εντοπίσει τις κινήσεις των

χρηστών και για να συλλέξει πληροφορίες για τους χρήστες. Αυτό γίνεται για να
προσωποποιήσει και να ενισχύσει την εξυπηρέτηση του επισκέπτη και την καλή
εμπειρία επίσκεψης στο baptisma-set.com.
Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται στον υπολογιστή του
χρήστη χωρίς να προκαλεί βλάβες ούτε στον ίδιο τον υπολογιστή ούτε στα αρχεία
που υπάρχουν εκεί.
Τα Cookies αποθηκεύουν πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στο να βοηθήσουν
τις ιστοσελίδες να λειτουργήσουν. Μόνο οι άνθρωποι της επιχείρησης έχουν
πρόσβαση στα cookies που δημιουργούνται από το baptisma-set.com. Μπορείτε να
ελέγξετε τα cookies σας στο επίπεδο του browser. Επιλέγοντας να
απενεργοποιήσετε τα cookies μπορεί να καθυστερήσει την χρήση μερικών
ενεργειών.

Χρησιμοποιούμε cookies για τους παρακάτω λόγους:
Υποχρεωτικά cookies – αυτά τα cookies είναι υποχρεωτικά για το χρήστη  για να
κάνει χρήση μερικών σημαντικών ενεργειών στην ιστοσελίδα, όπως να συνδεθεί σε
αυτήν. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν καμία προσωπική πληροφορία.
Λειτουργικά cookies – αυτά τα cookies προσφέρουν λειτουργικότητα. Κάνουν την
χρήση των υπηρεσιών του baptisma-set.com πιο βολική και κάνουν την προσφορά
των προσωπικών χαρακτηριστικών και επιλογών δυνατή. Για παράδειγμα, μπορούν
να θυμηθούν το όνομα του χρήστη και το email σε φόρμες σχολιασμών και έτσι ο
χρήστης δεν χρειάζεται να περάσει ξανά αυτές τις πληροφορίες την επόμενη φορά
που θα σχολιάσει.
Analytics cookies – αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να εντοπίσουν την χρήση
και την αποδοτικότητα της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της.
Διαφημιστικά cookies – αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να μεταδώσουν
διαφημίσεις οι οποίες σχετίζονται με τον επισκέπτη και τα ενδιαφέροντα του.
Επιπλέον, χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν τον αριθμό των επαναλήψεων των
ίδιων διαφημίσεων. Συνήθως βρίσκονται στην ιστοσελίδα από διαφημιστικά δίκτυα
με την συγκατάθεση του διαχειριστή της ιστοσελίδας. Αυτά τα  cookies θυμούνται
ότι έχει επισκεφτεί ο χρήστης την ιστοσελίδα και αυτές τις πληροφορίες τα
«διαβάζουν» και άλλοι οργανισμοί όπως οι διαφημιστές. Συχνά τα στοχευμένα ή
διαφημιστικά  cookies συνδέονται με την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας που
προσφέρεται από τον άλλο οργανισμό.
Μπορείτε να αφαιρέσετε τα cookies που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας
μέσω των ρυθμίσεων στο browser σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να ελέγξετε κάποια
από τα cookies τρίτων μερών με την χρήση μιας πλατφόρμας που διασφαλίζει την
ιδιωτικότητά σας όπως optout.aboutads.info ή youronlinechoices.com. Για
περισσότερες πληροφορίες για τα cookies, επισκεφτείτε το allaboutcookies.org.
Το baptisma-set.com χρησιμοποιεί τα Google Analytics για να μετρήσει την
επισκεψιμότητα της ιστοσελίδα. Η Google έχει την δική της  Πολιτικής Απορρήτου
την οποία μπορείτε να την δείτε  εδώ. Εάν θέλετε να αποτρέψετε την δυνατότητα
να σας εντοπίζει το Google Analytics, επισκεφτείτε το  Google Analytics opt-out page .
 

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών
Το baptisma-set.com επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν,
συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν
προσκομιστεί στο baptisma-set.com. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία,
το baptisma-set.com θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από
τα αρχεία του άμεσα. Για την προστασία και την ασφάλεια του χρήστη, το baptisma-
set.com θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι
όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να
διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά
με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα
επικοινωνήστε με το baptisma-set.com μέσω της ιστοσελίδας ή μέσω e-mail στην
ηλεκτρονική διεύθυνση support@baptisma-set.com. Παρακαλούμε όπως λάβετε
υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα
προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία του κωδικού πρόσβασης σας στην
ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.
 
Ασφάλεια συναλλαγών
Το baptisma-set.com δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και
της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της
ιστοσελίδας του.
 
Περιοδικές Αλλαγές
Συνεχώς το baptisma-set.com επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα
του, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες. Έτσι θα ανανεώνει και τη
παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά
χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο
περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η
πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό εις καιρόν χωρίς προηγούμενη
προειδοποίηση προς τους χρήστες.
 

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας του Απορρήτου που εφαρμόζει το
baptisma-set.com
Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη
παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους
όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω
αυτής.

 
Τιμές
Το baptisma-set.com διατηρεί εν γένει το δικαίωμα, και ο χρήστης του ιστότοπου το
αποδέχεται, να διαμορφώνει ελεύθερα την τιμολογιακή του πολιτική, να
τροποποιεί τις αναγραφόμενες στην ιστοσελίδα τιμές, και να αλλάζει ή/και να
αποσύρει τις προσφορές οποτεδήποτε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των
χρηστών της, οι οποίοι θα ενημερώνονται για την ισχύουσα κάθε φορά τιμή από την
σχετική ανάρτησή της στην ιστοσελίδα.
Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι όλες οι λεπτομέρειες, οι
περιγραφές και οι τιμές που εμφανίζονται στον παρόντα Ιστότοπο είναι ακριβείς,
ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα. Εάν διαπιστώσουμε κάποιο σφάλμα από
υπαιτιότητά μας στην τιμή οποιουδήποτε από τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει,
θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να
επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία σας με τη σωστή τιμή ή να την ακυρώσετε.
Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ, και περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Το κόστος της αποστολής θα
χρεώνεται επιπρόσθετα όπως περιγράφεται στην παρούσα. Όλες οι τυχόν επιπλέον
χρεώσεις που μπορεί να προκύψουν εμφανίζονται με σαφήνεια και
περιλαμβάνονται στο «Συνολικό Κόστος».
Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιέχουν τυπογραφικά λάθη ή άλλα λάθη ή ανακρίβειες
και ενδέχεται να μην είναι σε ολοκληρωμένη μορφή ή ενημερωμένες μέχρι την
τελευταία λεπτομέρεια. Επιφυλασσόμαστε λοιπόν του δικαιώματος να
διορθώνουμε οποιαδήποτε στιγμή τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις και
να αλλάζουμε ή να ενημερώνουμε πληροφορίες στην Ιστοσελίδα χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση. Επιφυλασσόμαστε επίσης του δικαιώματος να
αρνούμαστε την εκτέλεση οποιωνδήποτε παραγγελιών έχετε υποβάλει, βάσει
πληροφοριών που περιέχονται στις Υπηρεσίες και μπορεί να περιέχουν λάθη ή
ανακρίβειες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων περιπτώσεων λάθη,
ανακρίβειες ή μη ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, την αποστολή,
τους όρους πληρωμής ή τις πολιτικές επιστροφών.
Επισημαίνεται ότι κάποια προϊόντα λόγω του ότι είναι χειροποίητα, αλλά και λόγω
της φωτογράφησης ενδέχεται να έχουν μικρές αποκλίσεις στα χρώματα για
παράδειγμα ή να είναι πολύ λίγο διαφορετική μια κορδέλα. Σίγουρα τα προϊόντα θα
είναι πάρα πολύ κοντά πάντως στο εικονιζόμενο προϊόν και θα συμφωνούν με τα
χαρακτηριστικά της περιγραφής του. 

Τρόποι Πληρωμής των Προϊόντων
Το baptisma-set.com διαθέτει προς το παρόν τους ακόλουθους  εναλλακτικούς
τρόπους πληρωμής για τα προϊόντα που προσφέρει ηλεκτρονικώς:
 Με κατάθεση στην τράπεζα
 Με paypal

Όλες οι πληρωμές γίνονται σε ασφαλές περιβάλλον που εξασφαλίζει ο ιστότοπός
μας στους πελάτες μας μέσω της τεχνολογίας ασφαλείας δεδομένων SSL.

Τρόπος και Κόστος Αποστολής
Για την γρήγορη και αξιόπιστη μεταφορά των προϊόντων μας προς εσάς έχουμε
επιλέξει την υπηρεσία της Γενικής Ταχυδρομικής.
Η συνήθης επίδοση της παραγγελίας πραγματοποιείται στο διάστημα των 1-3
εργάσιμων ημερών. Σε περιπτώσεις όπου ο προορισμός αποτελεί κάποια
απομακρυσμένη περιοχή της Ελλάδας, τότε η παράδοση μπορεί να διαρκέσει
περισσότερο από 3 εργάσιμες ημέρες. Αυτά ισχύουν από την στιγμή που θα τα
παραδώσουμε εμείς στην μεταφορική. Η παραγγελία σας όμως, όσον αφορά τα
περισσότερα προϊόντα μας, επειδή όλα είναι χειροποίητα και φτιάχνονται ειδικά
για εσάς, χρειάζονται 10 με 15 μέρες για να ετοιμαστούν. 
Ο υπολογισμός των μεταφορικών με Courier και του κόστους
συσκευασίας υπολογίζεται ως εξής:

 1. Για κάθε παραγγελία έως 4 κιλών βάρους, το κόστος μεταφορικών είναι 5 ευρώ.
 2. Εφόσον η παραγγελία σας ξεπεράσει τα 4 κιλά βάρους, προστίθεται αυτόματα 1
  ευρώ για κάθε έξτρα κιλό βάρους
 3. Για παραγγελίες άνω των 100€, τα μεταφορικά είναι ΔΩΡΕΑΝ!
  Όλη η διαδικασία υπολογισμού των μεταφορικών και του κόστους συσκευασίας,
  εκτελείται αυτόματα. Μπορείτε να την παρακολουθείτε με το έλεγχο του καλαθιού
  σας.
  Δεν υπάρχει καμία άλλη επιβάρυνση όποια μέθοδο πληρωμής και αν επιλέξετε.
  Λόγω του γεγονότος ότι δεν είναι δυνατός ο προϋπολογισμός του ακριβούς κόστους
  των μεταφορικών κατά τη διάρκεια της παραγγελίας, η επιχείρηση ενημερώνει τον
  πελάτη για το ακριβές ύψος του κόστους αποστολής.
  Η επιχείρηση και οι συνεργάτες της λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
  έγκαιρη μεταφορά της παραγγελίας στον αγοραστή στο πλαίσιο του βασικού
  χρονοδιαγράμματος παραδόσεων της εκάστοτε μεταφορικής εταιρίας. Δεν
  μπορούμε να εγγυηθούμε ούτε το χρόνο άφιξης ούτε την ακριβή ώρα παράδοσης
  των προϊόντων της παραγγελίας, καθώς αυτά εξαρτώνται από τις μεταφορικές
  εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Η επιχείρηση μας δεν ευθύνεται για τυχόν
  καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε τυχαία γεγονότα ή σε γεγονότα
  που εκφεύγουν από τον έλεγχό της. Σε περίπτωση τυχόν καθυστερήσεων η
  επιχείρηση μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσει μαζί
  σας. Η εταιρία μας ευθύνεται για την προσήκουσα παράδοση της παραγγελίας σας
  στον μεταφορέα. Από εκείνη τη στιγμή και μετά την ευθύνη της παράδοση στον
  αγοραστή μετατίθεται στην μεταφορική κατ’ άρθρο 524 ΑΚ.
  Σημειώνεται επίσης ότι το κόστος μεταφοράς είναι αυτό που ορίζει κάθε φορά η
  τιμολογιακή πολιτική της εκάστοτε εταιρίας μεταφορών με την οποία

συνεργαζόμαστε. Οι εν λόγω συνεργάτες μας είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις
χρεώσεις αποστολής, οι οποίοι δύνανται να μεταβάλλουν τις τιμές οποτεδήποτε.
Η επιχείρησή μας  δεν είναι υπεύθυνη για κάποια τέτοια μεταβολή των τιμών Οι
αναγραφόμενες τιμές αποτελούν τις σημερινές ισχύουσες τιμές, σύμφωνα με τον
τιμοκατάλογο του συνεργάτη μας.
Σε περιπτώσεις παραγγελιών μεγάλου βάρους, υπάρχει η δυνατότητα, κατόπιν
συνεννόησης με τον πελάτη, αποστολής των με μεγάλη μεταφορική, με στόχο το
χαμηλότερο κόστος μεταφορικών. 

Αποποίηση Ευθύνης
Το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας (ως προς τα αναρτημένα προϊόντα και
τις προσφερόμενες Υπηρεσίες) παρέχεται χωρίς εγγυήσεις, προϋποθέσεις ή άλλες
εγγυήσεις για την ακρίβειά του. Εκτός αν αναφέρεται ρητώς το αντίθετο, στο
μέγιστο βαθμό που το επιτρέπει ο νόμος, η επιχείρηση και οι προμηθευτές της, οι
πάροχοι περιεχομένου και οι διαφημιστές της, αποκλείουν ρητά δια της παρούσας
οποιεσδήποτε προϋποθέσεις, εγγυήσεις και άλλους όρους οι οποίοι ενδεχομένως
με άλλο τρόπο συνάγονται από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν θα είναι
υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό,
άμεσων, έμμεσων, ειδικών, επακόλουθων, τιμωρούμενων ή τυχαίων βλαβών, ή
ζημιών για απώλεια χρήσης, κερδών, δεδομένων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων,
ζημιάς στη φήμη ή την υπόληψη, ή για το κόστος παροχής υποκατάστατων
προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση,
αδυναμία χρήσης, λειτουργία ή αστοχίες της παρούσας Ιστοσελίδας ή των
Συνδεδεμένων Ιστοσελίδων και οποιουδήποτε υλικού αναρτάται εκεί, ανεξάρτητα
από το αν αυτές οι ζημιές ήταν δυνατό να προβλεφθούν ή προκύπτουν στο πλαίσιο
της σύμβασης, της διενέργειας αγοραπωλησίας από την ιστοσελίδα μας, από τα
προϊόντα της ιστοσελίδας μας ή εξ αδικοπραξίας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία
ή με άλλο τρόπο. Χρήματα δεν επιστρέφονται ούτε γίνονται αλλαγές λόγω του ότι
τα προϊόντα είναι χειροποίητα και φτιαγμένα ειδικά για εσάς και γιατί πριν
εκτελεστεί η παραγγελία, τις περισσότερες φορές, κάποιος εκπρόσωπός μας σας
τηλεφωνεί για να φιξάρει τις τελευταίες λεπτομέρειες και να απαντήσει σε
οποιαδήποτε απορία σας ή διευκρίνιση ζητήσετε.
Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από
επίθεση που αφορά άρνηση υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό
που μπορεί να μολύνει το υλικό, το λογισμικό, τα δεδομένα του πελάτη ή άλλο
ιδιοκτησιακό υλικό λόγω της χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας ή της λήψης
οποιουδήποτε υλικού έχει αναρτηθεί στην παρούσα ή σε οποιαδήποτε Ιστοσελίδα
συνδεδεμένη με αυτή.
Η επιχείρηση και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο
πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούν ανά τακτά χρονικά
διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο και οι συναλλαγές να
πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό
επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που για

οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η
λειτουργία της ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή και αδύνατη η πρόσβαση σε
αυτήν ή αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο
επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν
τρίτα, μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο
περιεχόμενο και στην λειτουργία του site καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή
προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία
που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Επίσης δεν ευθυνόμαστε σε
περίπτωση διακοπής πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας για λόγους που εκφεύγουν
της σφαίρας επιρροής μας, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη
αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή ακόμα και σε τυχαία γεγονότα.
 
Πολιτική Επιστροφών
Η επιχείρηση, στηρίζοντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, δίνει τη δυνατότητα στον
πελάτη, μέσω της πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στις σελίδες
της, να απολαμβάνει το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει
από την οθόνη του υπολογιστή γρήγορα και εύκολα. Δυστυχώς στα συγκεκριμένα
είδη δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές γιατί σχεδόν όλα είναι χειροποίητα και
κατασκευάζονται ειδικά για εσάς.

Υπαναχώρηση και Επιστροφές  Προϊόντων
Όπως είπαμε και παραπάνω, η επιχείρηση αδυνατεί να παρέχει  το δικαίωμα στον
πελάτη  να επιστρέψει τα χειροποίητα προϊόντα που ο ίδιος παρήγγειλε γιατί
φτιάχτηκαν για τις δικές του μοναδικές ανάγκες. 
Η επιχείρηση συνιστά στον  πελάτη να ελέγχει  προσεκτικά – κατά τη στιγμή της
παραλαβής της παραγγελίας – την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το
άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή
ελαττώματα (π.χ. λάθος είδος, σπασμένο κλπ) και να επικοινωνήσουν με την
επιχείρηση.
 
Ακύρωση της παραγγελίας
Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να  ακυρώσει την παραγγελία του τηλεφωνικώς ή
μέσω email, εντός 24 ωρών από την ώρα αποστολής της. Ο πελάτης διατηρεί το
δικαίωμα υπαναχώρησης και ακύρωσης της παραγγελίας έως ότου ξεκινήσει η
διαδικασία παραγωγής της, γιατί όπως αναφέρεται παντού στην ιστοσελίδα, τα
προϊόντα παράγονται μετά την παραγγελία σας ειδικά για εσάς. Σε περίπτωση που
έχει ξεκινήσει η διαδικασία παραγωγής, ο πελάτης μπορεί να υπαναχωρήσει μόνο
αν έρθει σε επικοινωνία με την επιχείρηση και το αίτημά του γίνει δεκτό, αλλά αυτό
είναι στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης, αν κρίνει ότι μπορεί να το
προμηθεύσει σε κάποιον άλλο πελάτη ή να κάνε μικροαλλαγές. Για οποιαδήποτε

ζημία προκληθεί στην επιχείρηση, από ακύρωση της παραγγελίας υπεύθυνος είναι
ο πελάτης. Τα προϊόντα προεξοφλούνται. Όσον αφορά τις υπηρεσίες, ο τρόπος
πληρωμής ορίζεται στο σχετικό συμφωνητικό.
 
Ανωτέρα Βία
Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι
δυνατό η επιχείρηση να σας παραδίδει τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου
χρόνου, όπως ορίζεται άνωθεν, θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail είτε
τηλεφωνικώς. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λόγο και αιτία εξ’ αιτίας
γεγονότων ανωτέρας βίας.
 
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Η Ιστοσελίδα, σας παρέχει την επιλογή αλληλεπίδρασης με μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, όπως με την επιλογή «Μου αρέσει» του Facebook για παράδειγμα. H
επιχείρησή  μας δεν ελέγχει αυτές τις υπηρεσίες των κοινωνικών δικτύων και τα
προφίλ των πελατών ή χρηστών της σε αυτά και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις
ρυθμίσεις απορρήτου σας σε αυτές τις υπηρεσίες ή να θέσουμε κανόνες για τον
τρόπο χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών σε αυτές τις υπηρεσίες. Αυτά τα
ζητήματα μπορείτε να τα ελέγξετε μόνο εσείς ως χρήστες καθώς  και οι πάροχοι των
υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε τέτοιο
χαρακτηριστικό διατίθεται στην Ιστοσελίδα μας, συνιστούμε να διαβάσετε όλες τις
πολιτικές και τις πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες των αντίστοιχων μέσων
κοινωνικής δικτύωσης ώστε να ενημερωθείτε καλύτερα αναφορικά με τις πολιτικές
απορρήτου τους. Δεν ευθυνόμαστε για οποιεσδήποτε ενέργειες ή παραλείψεις
οποιουδήποτε παρόχου υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης ή για τη χρήση εκ μέρους
σας των χαρακτηριστικών που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα τους.
Τροποποίηση
Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια,
οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση, να τροποποιεί, αφαιρεί ή αλλάζει τις
Υπηρεσίες ή και του όρους του Παρόντος αλλά και οποιαδήποτε σελίδα της
παρούσας Ιστοσελίδας.
Ακυρότητα
Εάν οποιοδήποτε μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων δεν είναι εκτελεστό
(συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διάταξης στην οποία αποκλείουμε την
ευθύνη μας απέναντί σας), η εκτελεστότητα οποιουδήποτε άλλου μέρους των Όρων
και Προϋποθέσεων δεν θα επηρεαστεί – όλοι οι άλλοι όροι θα παραμείνουν πλήρως
σε ισχύ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εφόσον είναι δυνατό, υπάρχει η δυνατότητα
ένας όρος/υπο-όρος ή μέρος ενός όρου/υπο-όρου να ληφθεί υπόψη ξεχωριστά
προκειμένου να καταστεί έγκυρο το υπόλοιπο μέρος, ο όρος θα ερμηνεύεται

ανάλογα. Διαφορετικά, συμφωνείτε ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα
ερμηνευτεί ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του
όρου/υπο-όρου, σύμφωνα με το νόμο. 
 
Παραίτηση
Στο βαθμό που επιτρέπεται, αποκλείουμε δια της παρούσης την ευθύνη για
οποιεσδήποτε αξιώσεις, απώλειες, απαιτήσεις ή ζημιές οποιουδήποτε είδους
σχετικά με την Ιστοσελίδα ή τα δεδομένα που εμφανίζονται σε αυτή,
συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, άμεσων, έμμεσων, τυχαίων ή
επακόλουθων απωλειών ή ζημιών, είτε αυτές προκύπτουν από τα παρακάτω
ενδεικτικά ζητήματα, απώλεια κερδών, απώλεια εισοδήματος, απώλεια δεδομένων,
απώλεια χρήσης ή άλλο, είτε η επιχείρηση είχε ειδοποιηθεί για την πιθανότητα
τέτοιων απωλειών είτε όχι. Τα ανωτέρω θα ισχύουν είτε αυτές οι απαιτήσεις,
απώλειες ή ζημιές προκύψουν εξ αδικοπραξίας, στο πλαίσιο της σύμβασης, εξ
αμελείας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή άλλως. Παρόλα αυτά, όταν
χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, δεν επηρεάζονται τα νόμιμα δικαιώματά σας.
Έχετε πάντα υπόψη σας ότι η ιστοσελίδα μας παρέχεται «ως έχει». Κατά συνέπεια,
η πρόσβαση σε αυτή γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη.
Δεν μπορούμε να αναλάβουμε ευθύνη για ελαττώματα που οφείλονται στους
προμηθευτές και αφορούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που βρίσκετε στην
ιστοσελίδα μας. Πρωταρχικός μας ρόλος είναι η πώληση και φροντίζουμε με κάθε
τρόπο, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους που διέπουν τις ενέργειές μας, να τον
τιμούμε. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για ελαττώματα πέραν του
ελέγχου μας. Εάν παραβιάσετε τους παρόντες όρους και δεν αναλάβουμε
περαιτέρω δράση, θα διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε τα δικαιώματα
και τα ένδικα μέσα μας σε οποιαδήποτε άλλη παρόμοια κατάσταση όπως ορίζει ο
Νόμος.
 
Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία
Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Συμφωνείτε ως πελάτης ή χρήστης του
ιστότοπου, όπως και εμείς, ως ο ιστότοπος και η επιχείρηση.

Υπηρεσίες συμβουλευτικής και διοργάνωσης
Ότι αναφέρεται εδώ θεωρείται αυτόματα αποδεκτό από τον πελάτη. Οποιαδήποτε
“προσφορά” ή “συμφωνητικό” που αποστέλλεται από την επιχείρησή μας,
συμφωνείται ρητά ότι θα υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της
παρούσας σελίδας ή οπουδήποτε αλλού αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις
αναφέρονται . Για πρακτικούς λόγους, αυτοί οι όροι συνήθως δεν θα γραφτούν σε
καμία προσφορά ή σε κάποιο συμφωνητικό, αλλά πάντοτε θα υπάρχει αναφορά σε

αυτούς. Αν επιθυμείτε, ωστόσο, να λάβετε αντίγραφο αυτών των όρων, θα σας
αποσταλεί e-mail το συντομότερο δυνατό.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν συμφωνείτε με κάποιον από τους παρακάτω όρους,
θα πρέπει να αποχωρήσετε από αυτόν τον ιστότοπο.
Συμφωνείται ρητά ότι, ως “όροι και προϋποθέσεις” περιλαμβάνονται επίσης και οι
Συχνές Ερωτήσεις.
Το baptisma-set.com, εκτός από προϊόντα, διαθέτει και υπηρεσίες συμβουλευτικής
και συντονισμού εκδηλώσεων όπως βαπτίσεις, πάρτι γενεθλίων κλπ. ου
αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα ως “εκδηλώσεις”. 
Μερικές παρεχόμενες υπηρεσίες ενδέχεται να διεξάγονται ή να εκτελούνται
αποκλειστικά ή μερικώς από τρίτους.
Το baptisma-set.com προσπαθεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα
υπηρεσιών. Το baptisma-set.com δεν υποχρεούται να σας ενημερώσει για ποιες
από τις παρεχόμενες υπηρεσίες παρέχονται από τρίτους εκτός αν το ζητήσετε. Το
baptisma-set.com δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτό, η
διαθεσιμότητα, οι τιμές και η περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών μπορούν
να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή και ενδέχεται να διαφέρουν από τις πληροφορίες
που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Η ακριβής περιγραφή, η τιμή και το είδος των υπηρεσιών θα σας αποστέλλονται ως
“πρόταση υπηρεσιών” μετά από επικοινωνία με τους εκπροσώπους μας.
Οποιαδήποτε “πρόταση” ή “συμφωνία” που αποστέλλονται από την εταιρεία μας
σε εσάς, συμφωνείται ρητά ότι θα υποβληθεί στους όρους και τις προϋποθέσεις της
παρούσας σελίδας ή σε όποιο άλλο σημείο αναφέρονται οι παρόντες όροι και
προϋποθέσεις.
Το baptisma-set.com παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλη την Ελλάδα.
Σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα του baptisma-set.com

 1. Το σύνολο του υλικού αυτού του ιστότοπου (βίντεο, ήχου, κειμένων, εικόνων
  κλπ.) προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας της Ελλάδας
  και της Ευρώπης.
 2. Δεν επιτρέπεται η λήψη, η αντιγραφή, η αποθήκευση, η αναπαραγωγή ή η
  διανομή με οποιονδήποτε τρόπο του υλικού αυτού του ιστοτόπου χωρίς
  προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή του.
 3. Όλα τα εμπορικά σήματα, τα προϊόντα και τα λογότυπα που εμφανίζονται σε
  αυτή την ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
 4. Οι χρήστες δεν πρέπει να αναπαράγουν, να μεταφορτώνουν, να αποθηκεύουν σε
  οποιοδήποτε μέσο, ​​να διανέμουν, να μεταδίδουν ή να αναμεταδίδουν ή να
  χειρίζονται οποιοδήποτε κείμενο εκτός από τους σκοπούς της έρευνας ή της
  ιδιωτικής μελέτης.
 5. Όλες οι φωτογραφίες, οι ιστορίες και τα χαρτοφυλάκια που εμφανίστηκαν  ή
  αναφέρθηκαν σε αυτόν τον ιστότοπο είναι αληθή και γνήσια. Μπορεί όμως να
  συμβεί, για διαφημιστικούς λόγους, ότι ένα μέρος του υλικού μπορεί να είναι
  φανταστικό αλλά σύμφωνα με όλες τις ελληνικές και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για
  τους καταναλωτές και τη διαφήμιση.
 6. Αφού προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, διατηρούμε το δικαίωμα χρήσης και
  δημοσίευσης υλικού σχετικού με την εκδήλωσή σας (φωτογραφίες, βίντεο, κείμενο,
  ιστορίες κ.λπ.) στην ενότητα “projects” ή για άλλους λόγους προώθησης, άλλη
  συμφωνία. Ωστόσο, δεν θα δημοσιεύσουμε ή θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά
  σας στοιχεία όπως το πλήρες όνομα, τη διεύθυνση κατοικίας ή τους αριθμούς
  τηλεφώνου σας.
  Μια προσφορά ή μια προβολή μπορεί να έχουν διαφορετικούς όρους και
  προϋποθέσεις, για τους οποίους ο πελάτης θα ενημερωθεί πριν χρησιμοποιήσει
  αυτή την προσφορά ή την προβολή. Αυτή είναι μια ΕΙΔΙΚΗ προσφορά
  Η αποζημίωση του baptisma-set.com
 7. Σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, συμφωνείτε ρητώς να
  αποζημιώσετε το baptisma-set.com, τους υπαλλήλους, το προσωπικό, τους
  προμηθευτές, τους τρίτους προμηθευτές και άλλους συνεργάτες μας από και έναντι
  όλων των πιθανών αξιώσεων που σχετίζονται με τυχόν παραβίαση αυτών των όρων
  και προϋποθέσεων από εσάς. Τέτοιες αποζημιώσεις περιλαμβάνουν (αλλά δεν
  περιορίζονται σε) όλες τις δικαστικές και άλλες δαπάνες, όλες τις δαπάνες, τις
  ζημίες ή τους διακανονισμούς που προκύπτουν από την παραβίαση των παρόντων
  όρων και προϋποθέσεων. Περιλαμβάνουν επίσης οποιαδήποτε ευθύνη, έξοδα και
  ζημίες που προκύπτουν από αξιώσεις που προκύπτουν από οποιοδήποτε υλικό που
  δημοσιεύετε ή μεταδίδετε με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της ιστοσελίδας baptisma-
  set.com που περιλαμβάνει (μεταξύ άλλων) αξιώσεις για δικαιώματα πνευματικής
  ιδιοκτησίας ή δυσφήμιση.
 8. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές, δαπάνες ή συμβιβασμούς που
  συμβαίνουν είτε α) από απρόβλεπτα γεγονότα, πράξεις του Θεού, γεγονότα εκτός
  της σφαίρας των ευθυνών μας β) από παραπληροφόρηση ή εντολές που μας
  δώσατε (δηλ. την ημέρα / ώρα του συμβάντος, τον αριθμό των προσκεκλημένων
  κλπ.). Σε περίπτωση που συμβεί κάτι από τα παραπάνω, θα θεωρηθεί ότι έχουμε
  εκπληρώσει τις συμβατικές μας υποχρεώσεις και είστε υποχρεωμένοι να
  πληρώσετε για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Για τους παραπάνω λόγους, σας
  συμβουλεύουμε σίγουρα να ασφαλίσετε την εκδήλωσή σας ενάντια σε αυτό το
  είδος συμβάντων.
 9. Είστε υποχρεωμένοι να παραδώσετε τις συμφωνημένες υπηρεσίες με τις
  συμφωνηθείσες προδιαγραφές κατά την συμφωνημένη ημέρα και ώρα σύμφωνα
  με το άρθρο 534 του ελληνικού Αστικού Κώδικα και τις λοιπές σχετικές διατάξεις.
   
   

Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθυνών που θέτει το baptisma-set.com:

 1. Το baptisma-set.com δεν εγγυάται την ακρίβεια, τη διαθεσιμότητα, την
  πληρότητα και την απόδοση για συγκεκριμένο σκοπό αυτού του δικτυακού τόπου ή
  οποιουδήποτε μέρους αυτής της ιστοσελίδας.
 2. Το baptisma-set.com δεν εκφράζει ή με οποιονδήποτε τρόπο συνεπάγεται
  οποιεσδήποτε εγγυήσεις για τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που παρέχονται
  από αυτή την ιστοσελίδα. Το baptisma-set.com δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε
  πράξεις αμέλειας των συνεργαζόμενων τρίτων που λειτουργούν ή σχετίζονται εν
  μέρει ή συνολικά με τις συμφωνημένες υπηρεσίες μας.
  Σχετικά με τους όρους πληρωμών των υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων:
 3. Δεχόμαστε μόνο το νόμισμα του Ευρώ. Οι πληρωμές σε άλλα νομίσματα ή
  περιουσιακά στοιχεία δεν θα θεωρούνται ως πληρωμή και θα επιστραφούν, εκτός
  αν υπάρχει ρητή συμφωνία.
 4. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών όπως έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των
  συμβαλλομένων, το baptisma-set.com διατηρεί το δικαίωμα του να αρνηθεί την
  παροχή των υπηρεσιών του ή να αποσυρθεί από τη συμφωνία, παρακρατώντας τις
  πληρωμές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Επιπλέον, οι διατάξεις της
  “Αποζημίωσης” (βλ. Παραπάνω) θα ισχύουν και στην περίπτωση αυτή.
 5. Σε περίπτωση που μετά την υπογραφή της σύμβασης προκύψουν κάποια νέα
  έξοδα από νέες υπηρεσίες που έχετε ζητήσει από εμάς και δεν υπάρχει νέα
  συμφωνία σχετικά με αυτές τις δαπάνες, θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσό και
  την ημερομηνία πληρωμής και θα σας ζητηθεί συγκατάθεση. Όλοι οι ισχύοντες όροι
  και προϋποθέσεις της κύριας σύμβασης θα ισχύουν και εκεί.
  Σε περίπτωση παραίτησης δικαιωμάτων:
 6. Εάν σε οποιαδήποτε περίπτωση ή για οποιονδήποτε λόγο το baptisma-set.com
  δεν χρησιμοποιήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση ή το
  εφαρμοστέο δίκαιο, αυτό δεν σημαίνει ότι το baptisma-set.com παραιτείται από
  αυτά τα δικαιώματα.
 7. Για την καλύτερη δυνατή παράδοση της υπηρεσίας σας, εάν και όποτε νομίζετε
  ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας που απορρέουν από το νόμο ή την παρούσα
  σύμβαση, πρέπει να τα δηλώσετε το συντομότερο δυνατόν. Διαφορετικά, θα
  θεωρηθεί ότι παραιτείστε από αυτό το δικαίωμα και δεν επιδιώκετε αποζημίωση ή
  επιστροφή χρημάτων.
  Σχετικά με την ισχύ και την ικανότητα συμβολαίου
  Με την αποδοχή και την αποδοχή αυτών των όρων συμφωνείτε ότι είστε
  τουλάχιστον 18 ετών και έχετε πλήρη συμβατική ικανότητα σύμφωνα με τον
  ισχύοντα νόμο και ότι έχετε την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή σας στην Ελλάδα.

Η διάρκεια της κάθε συμφωνίας λήγει από τη στιγμή που το baptisma-set.com έχει
παράσχει όλες τις συμφωνημένες υπηρεσίες μέχρι την ημερομηνία που
συμφωνήθηκε.
Έχετε το δικαίωμα να αποσυρθείτε από τη συμφωνία εντός 24 ωρών από την ώρα
της υπογραφής της συμφωνίας. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να μας στείλετε μια
υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μετά την
απόσυρσή σας, θα σας επιστραφούν τα χρήματά σας μέσα στις επόμενες, με τα ίδια
μέσα πληρωμής (μετρητά ή τραπεζικό λογαριασμό) εκτός εάν συμφωνήσουμε
διαφορετικά, αφού αφαιρεθεί το ποσό της ώρας ή των ωρών της συμβουλευτικής
μας.
Καταλαβαίνετε και αποδέχεστε πλήρως ότι δεν μπορείτε να αποσυρθείτε από τη
συμφωνία εάν έχουμε ήδη αρχίσει να παραδίδουμε τις υπηρεσίες με την
προηγούμενη συγκατάθεσή σας ή τη γνώση σας. Επιπλέον, δεν μπορείτε να
αποσυρθείτε από μια συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης
εξατομικευμένων προϊόντων, είτε από εμάς είτε από τρίτο συνεργάτη.
Συμφωνείτε ρητά ότι οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα ερμηνεύονται από τον
Ελληνικό Νόμο. Ο εφαρμοστέος νόμος για τυχόν διαφορές που προκύπτουν
σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, σύμβαση ή άλλη σχέση
μεταξύ εσάς και της επιχείρησής μας είναι ο Ελληνικός Νόμος.
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων των Συχνών
Ερωτήσεων) και οι άλλοι όροι και προϋποθέσεις που σχετίζονται με αυτούς πρέπει
να ερμηνεύονται ανεξάρτητα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο μέρος της
παρούσας συμφωνίας είναι άκυρο από το εφαρμοστέο δίκαιο, οι άλλοι όροι
θεωρούνται έγκυροι και δεν θα επηρεάσουν τα υπόλοιπα.
Συμφωνείτε ρητά ότι για οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει από τους παρόντες
όρους και προϋποθέσεις ή από το νόμο, εμπίπτουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία
των ελληνικών δικαστηρίων και συγκεκριμένα στα δικαστήρια της έδρας της
επιχείρησής μας.
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις υπόκεινται σε αλλαγές, όπως και στα προϊόντα.
Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής αυτών των όρων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Ως εκ τούτου, συνιστούμε να διαβάσετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και
τις Συχνές Ερωτήσεις για τροποποιήσεις, κάθε φορά που επισκέπτεστε ή πρόκειται
να κάνετε οποιαδήποτε συμβατική συμφωνία. Σε περίπτωση αλλαγής αυτών των
όρων και των Συχνών Ερωτήσεων (FAQs), το ισχύον είναι αυτό που υπήρχε κατά την
υπογραφή της σύμβασης. Ο πελάτης υποχρεούται να φυλάσσει έντυπο αντίγραφο
των όρων που ισχύουν κατά την υπογραφή της σύμβασης. Οι όροι αυτοί
ενημερώθηκαν για τελευταία φορά στις 25/05/2020.
Ορισμένες προσφορές, προωθητικά πακέτα ή εκπτώσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε
διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις (“ειδικοί όροι”), για τους οποίους θα
ενημερωθούν οι συμμετέχοντες. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κάποιος από αυτούς
τους όρους είναι διαφορετικός ή αντίθετος με τους παρόντες όρους ή τις Συχνές
Ερωτήσεις, οι ισχύοντες όροι είναι οι “ειδικοί όροι”.

Πληροφορίες Επικοινωνίας
Υπεύθυνος για την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας baptisma-set.com είναι η
Αναστασία Λάσκαρη. Αν κάποια στιγμή θέλετε τα στοιχεία σας να διαγραφούν εντελώς από
το site, να ζητήσετε κάποια διευκρίνιση ή για οτιδήποτε άλλο, μπορείτε να το κάνετε
στέλνοντας απλά το αίτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@baptisma-set.com
και θα επικοινωνήσει εκείνη μαζί σας το συντομότερο ή να την καλέσετε στο 6978817623.
Αλλαγές σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου
Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου.
Η τελευταία αλλαγή έγινε στις 25/5/2020.

Scroll to Top